Om oss

Bild

Under O-ringen 2017 stod Arvika Teknik för infrastrukturen. Foto: Bengt Andersson

Arvika Teknik AB är ett kommunägt bolag i koncernen Arvika Stadshus AB. 

Arvika Teknik har verksamhet inom områdena Elnät, Vatten- och avlopp, samt Renhållning. Bolaget ansvarar även för driften av Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kommunnät AB, Arvika Kraft AB samt driften av gator och enskilda vägar åt Arvika kommunförvaltning.

Affärsidé: Bolagen skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Vision: Vi vill vara föredömen som samhällsnyttiga bolag. Vi vill vara ett föredöme som arbetsplats. Vi vill vara föredömen för och inför varandra. För Arvika en attraktivare kommun!

Varumärke: Pålitliga, kompetenta och moderna… med miljöfokus!

Värdegrund: Vår värdegrund bygger på Arvika kommuns kärnvärden

Medborgarfokus - Stolthet & engagemang - Resultatinriktning - Öppenhet - Förnyelse & utveckling

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juli 2018
Sidansvarig: Maja Nylén