Gata

Inom tätorterna i Arvika är det Teknik i Väst AB som på uppdrag av Arvika kommun ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar (de planlagda områdena). I det arbetet ingår bland annat gatubelysning, städning och vinterväghållning, parkering och trafikskyltning.

Utöver de kommunala gatorna finns det i Sverige även allmänna och enskilda vägar.

För de större allmänna vägarna är det Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar. Däribland riksväg 61 ("Kungsvägen") mot norska gränsen samt länsväg 172 mot Årjäng och länsväg 175 mot Säffle.

De enskilda vägarna ägs av fastighetsägare utmed vägen och förvaltas i form av vägsamfälligheter och frivilliga överenskommelser med mera. Av de enskilda vägarna driftar och underhåller Teknik i Väst ca 50 mil (där särskilda villkor uppfylls) .

Hittat fel och brister?

Upptäcker du fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar eller skyltar anmäler du det snabbt och enkelt via kommunens webbtjänst Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Gå till arvika.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där hittar du mer information om kommunens gator och vägar och vad som gäller kring övriga trafikbestämmelser, felanmälan, parkering, trafikregler etc.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Sidansvarig: Jerry Karlsson