För elinstallatörer

Anmälan till Arvika Teknik AB

Externa elinstallatörer – ej enskilda kunder – är skyldiga att anmäla uppgifter till Arvika Teknik AB som rör:

 • Nyanslutning ("För- och färdiganmälan")
 • Ändring av abonnemang ("Produktbyte/säkringsbyte")

Anmälan görs direkt i Arvika Tekniks ärendehanteringssystem via formuläret nederst på denna sida. Glöm inte att samtidigt bifoga en ifylld digital underlagsblankett till anmälan.

Gör så här

 1. Hämta aktuell blankett och fyll i uppgifterna (merparten av uppgifterna kan fyllas i direkt på datorn).
 2. Skriv sedan ut blanketten och skriv under den.
 3. Skanna därefter in blanketten och bifoga den som en digital fil när du skickar in din anmälan/ansökan via formuläret nedan.

Om tjänsterna

Nyanslutning

Arvika Teknik AB är skyldig att ansluta ny bebyggelse till elnätet. Vi bygger då fram till en uttagspunkt (=anslutningen mellan kundens elanläggning och elnätet). Uttagspunkten är vid anslutningsplinten i kundens serviscentral (före huvudbrytare, huvudsäkringar och elmätare).

Elanläggningar före uttagspunkten ägs och underhålls av Arvika Teknik AB. Uttagspunkt, servislednings läge och erforderlig servissäkring bestäms i samråd mellan fastighetsägare eller kund, beställaren och leverantören. Beställaren gräver ner servisledningen från tomtgräns till anslutningspunkt enligt Arvika Tekniks anvisningar.

Observera att blanketten "För- och färdiganmälan" ska bifogas när du skickar in din anmälan via formuläret nedan.

Ändring av abonnemang

Om du vill ändra ett abonnemang, till exempel genom att "säkra upp" eller "säkra ner" till ett annat amperetal måste du ansöka om detta. Arvika Teknik godkänner eller avslår ansökan först efter att en kontroll av elanläggningen har gjorts. För detta får du betala en avgift.

Tänk på att blanketten "Produktbyte/säkringsbyte" ska bifogas när du skickar in din ansökan via formuläret nedan.

Kontakt

 • Arvika Teknik AB

  0570-816 00 vx

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5

  Postadress

  12. Administration

  671 81 Arvika

  Felanmälan dygnet runt

  Tfn 0570-76 40 40

   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2020
Sidansvarig: Ola Mossberg