Avtalspriser

Nedan ser du aktuella elpriser på våra olika avtal.

Alla priser avser elområde 3.

Aktuella elpriser

Avtalsform

Elpris, öre/kWh

Moms 25 %

Totalt, inkl. moms

Arvikaportföljen

52,42

13,11

65,53

Arvika rörligt

43,86

10,97

54,83

Arvika fast (3 år)*

45,70

11,43

57,13

Prova på Arvikaportföljen (3 mån)

52,42

13,11

65,53

Anvisat elavtal

48,86

12,22

61,08

En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på alla avtalsformer ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift. För Arvikaportföljen, Arvika rörligt samt Anvisat elavtal visas priset för föregående månad.

* Möjlighet finns att teckna bytesrättsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Sidansvarig: Niclas Olsson