Besök från EU-projektet CATCH

Bild

25 deltagare från sex länder i Europa besöker just nu Arvika genom EU-projektet CATCH.

Teknik i Väst AB har beviljats ca 2,6 miljoner kronor genom EU-projektet CATCH med syfte att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet, ett arbete som utförs på uppdrag av Arvika kommun. Projektet innefattar fosforreducerande anläggningar i form av skärmväggar och flytande våtmarker som ska hjälpa att reducera tillförseln av fosfor som bidrar till minskad algblomning i Kyrkviken. I EU-projektet ska även en klimatanpassningsstrategi tas fram för de kommunala teknikbolagen.

CATCH-projektet erbjuder under år 2017-2021 ett partnerskap mellan tolv deltagare från sex olika länder: Nederländerna, Tyskland, Belgien, Danmark, Storbritannien och Sverige. Här skapas möjligheter att med gemensamma krafter kunna skapa verktyg för att ändra lokalt beteende, skapa medvetenhet om klimatanpassning och stödja andra mindre städer i deras klimatanpassningsarbete.

- Det är jättekul att ha CATCH här i Arvika och få visa upp vårt projekt och vackra stad! säger projektledare Josefin Andersson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Sidansvarig: Josefin M Andersson