Dags för Kritik på teknik igen!

Bild

Hur nöjd är du som kommuninvånare med oss? Passa på och tyck till!

Vi uppskattar att du som fått enkäten tar dig tid och svarar på undersökningen - dina åsikter är viktiga för oss.

Senaste undersökningen gjordes 2016, där vi fick fina betyg av våra kunder. Nu är det dags igen och enkäterna kommer att gå ut under vecka 6.

Kritik på teknik är en redovisning av medborgarnas bedömningar av 101 kommuners service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningen görs på uppdrag av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Syftet med rapporten är för oss, att få en uppfattning om vad du som kund har för önskemål och prioriteringar samt att ta reda på hur vi lever upp till de krav på god service som du som kund ställer. Ett annat syfte är att synliggöra eventuella brister i servicen som behöver åtgärdas. Undersökningen baseras på enkäter till medborgarna i respektive kommun, och genomförs ungefär vart tredje år.

Har du ytterligare frågor om undersökningen besvaras dessa av undersökningsföretaget Indikator: info@indikator.org telefon 031-730 31 20

Läs 2016 års undersökning här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Sidansvarig: Ann-Christine Fernlöf