Här kan du hämta sand i vinter

Bild

Vintern är snart här och med den risken för halka. Mellan den 2-30 november kan du som fastighetsägare hämta gratis sand på följande platser i Arvika kommun:

 • Edane - brandstationen
 • Glava - församlingshemmet
 • Holmströms väg - vändplan
 • Jössefors – p-plats Ängsgatan
 • Klässbol - jordtipp vid skolan
 • Ottebol - gamla stationsområdet
 • Palmviken - p-plats mot järnvägen
 • Solvik - Fyrklövervägen
 • Stefans väg- Mäster Kalles väg
 • Stommen Larstomta
 • Sulvik - Spjutvägen vändplan
 • Tivoliplatsen
 • Tjäderstigen - p-plats

Observera att fr.o.m. 1 december och under resten av vintern kommer sand endast att finnas på upplaget vid Palmviken.

Tänk även på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utanför din fastighet.

Skulle snömängden bli riklig i vinter kan vi komma att behöva ta gångbanorna i anspråk för snöuppläggning (plogvallar). I dessa fall gäller inte fastighetsägarens skyldighet att röja bort de snövallar som vi lagt upp på gångbanan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2018
Sidansvarig: Maja Nylén